neljapäev, 30. aprill 2009

Projekti lõpp

Альбом: Oppime koos
Mis siis öelda? Saime sellega hakkama! Tegime kõike oma jõuga, kellegi abi palumata. Loodan, et selline kogemus on kasulik nii lastele, kui ka õpetajatele, kes töötavad erineva õppekeelega koolides oma erinevate traditsioonidega.

Meie viimane kohtumine toimus Vene Kultuuri Keskuses, kus õpilaste jaoks oli korraldatud ekskursioon asja restaureeritud hoones. Peale selle lapsed osalesid loovülesannetes.
Suur tänu VKK töötajatele ja juhtkonnale sõbraliku vastuvõtu ja külalislahkuse eest.


Aitah kollegidele, eesti keele õpetajale Veera Spakovale ja vene keele õpetajale Ilana Faimanile meeldiva ja viljaka koostöö eest!


Lugupidamisega
Ljudmilla Rozdestvenskaja
Linnamäe Lütseumi arendusjuht

Ну что можно сказать? Мы это сделали! Сделали своими силами, ни на кого особенно не рассчитывая, ни от кого не прося помощи. Надеюсь, что это было полезно для детей и точно знаю, что такой опыт был нужен нам, взрослым - учителя, работающим в двух разных школах, с разными языками обучения, с разными традициями и разными подходами к преподаванию.

Последняя наша встреча прошла в Русском Культурном Центре, где работники центра провели экскурсию по вновь отремонтированному зданию, а затем мы все вновь практиковались в совместном творчестве. Наши тренинги прошли в помещении, любезно предоставленном РКЦ, за что выражаем благодарность его работникам, а также директору Центра лично.

Спасибо коллегам, учителю эстонского языка Вере Шпаковой и учителю русского языка Илане Файман за сотрудничество и соучастие!

С уважением
Людмила Рождественская,
замдиректора по развитию Линнамяэского лицея

1 kommentaar: