esmaspäev, 21. september 2009

teisipäev, 19. mai 2009

Arvamus

Meil oli väga hariv ja huvitav Vene Kultuurikeskuses. Tore oli kuulda maja värvikast ajaloost ja näha arhitektuuri. Kohtumine teiste õpilastega oli ka tore, see oli hea keelepraktika ja saime ka uusi tuttavaid.


Ave ja Johanna

neljapäev, 30. aprill 2009

Projekti lõpp

Альбом: Oppime koos
Mis siis öelda? Saime sellega hakkama! Tegime kõike oma jõuga, kellegi abi palumata. Loodan, et selline kogemus on kasulik nii lastele, kui ka õpetajatele, kes töötavad erineva õppekeelega koolides oma erinevate traditsioonidega.

Meie viimane kohtumine toimus Vene Kultuuri Keskuses, kus õpilaste jaoks oli korraldatud ekskursioon asja restaureeritud hoones. Peale selle lapsed osalesid loovülesannetes.
Suur tänu VKK töötajatele ja juhtkonnale sõbraliku vastuvõtu ja külalislahkuse eest.


Aitah kollegidele, eesti keele õpetajale Veera Spakovale ja vene keele õpetajale Ilana Faimanile meeldiva ja viljaka koostöö eest!


Lugupidamisega
Ljudmilla Rozdestvenskaja
Linnamäe Lütseumi arendusjuht

Ну что можно сказать? Мы это сделали! Сделали своими силами, ни на кого особенно не рассчитывая, ни от кого не прося помощи. Надеюсь, что это было полезно для детей и точно знаю, что такой опыт был нужен нам, взрослым - учителя, работающим в двух разных школах, с разными языками обучения, с разными традициями и разными подходами к преподаванию.

Последняя наша встреча прошла в Русском Культурном Центре, где работники центра провели экскурсию по вновь отремонтированному зданию, а затем мы все вновь практиковались в совместном творчестве. Наши тренинги прошли в помещении, любезно предоставленном РКЦ, за что выражаем благодарность его работникам, а также директору Центра лично.

Спасибо коллегам, учителю эстонского языка Вере Шпаковой и учителю русского языка Илане Файман за сотрудничество и соучастие!

С уважением
Людмила Рождественская,
замдиректора по развитию Линнамяэского лицея

teisipäev, 21. aprill 2009

reede, 27. veebruar 2009

TIKi -l külas. Подводим итоги. Lõppkokkuvõttes...В рамках проекта "Õpime koos - Учимся вместе!", участниками которого являются 8-9х классов двух школ: Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея и Таллиннского Английского колледжа 25 февраля 2009 г. состоялась новая встреча. На этот раз ученики TLVL стали гостями эстонской школы. Подробности предыдущей встречи можно прочитать здесь.

Для подведения итогов встречи и всего проекта просим участников ответить на вопросы небольшого опросника. Отвечать можно как на эстонском, так и на русском языках. Его результаты будут опубликованы в нашем блоге.

Спасибо большое хозяевам встречи!


"Õpime koos - Учимся вместе!" projekti käigus 25. veebruaril 2009 toimus uus kohtumine.
Sellest üritusest võtsid osa Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ja Tallinna Inglise Kolledzi kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased. Seekord kohtumine toimus eesti koolis.
Eelnevast kohtumisest lähemalt võib lugeda здесь .

Sellest üritusest ja kogu projekti käigu lõppkokkuvõtte kohta palume vastata küsimustele небольшого опросника . Kirjutada võib nii eesti kui ka vene keeles. Teie vastused ilmuvad meie ajaveebis.

Suur tänu lahke vastuvõtu eest!


Готовимся к защите!Уважаемые учащиеся и руководители учебных проектов!
В презентации (выше) дана примерная схема выступления и план ученической презентации, которому желательно следовать.

На финальной защите работы оцениваются:

  • навыки самопрезентации, 
  • содержательность выступления (соответсвие теме),
  • краткость, логичность;
  • оформление презентации.
У вас есть две недели на оформление работы и подготовку своего выступления. Расписание защиты будет опубликовано дополнительно в блоге каждого проекта.

Желаем успеха!