kolmapäev, 24. september 2008

Ülesanne 3. Cоздаем карты ума! Loome mõistekaarte!

Lugupeetud projekti osavõtjad!

Olete üksteisega tutvunud. Alustame nüüd uue ülesandega.
Loome mõistekaardi või sõnade-mõisteklastri, mis on seotud tänapäeva noorte inimeste ja nendevaheliste suhetega.
Loome temaatilisi sõnastikke järgmistel teemadel:

-Internet,
-arvuti,
-noorte harrastused,
-nüüdisaegne kunst,
-filmid,
-lemmikud spordialad,
-muusika,
-raamatud,
-kool ja õppimine


Sõnastikke võib koostada järgmiste programmide abil:
http://bubbl.us/
http://mindomo.com/
http://mindmeister.com/
http://www.flowchart.com/


Mõistekaardi näidet võib näha
siit.


Ülesande täitmise aeg -
6.oktoober.


Hindamiskriteeriumid:
Sõnastiku maht -7p.
Struktuur ja loogilisus- 3p.


Уважаемые участники проекта!


Теперь, когда вы познакомились друг с другом, вам предстоит выполнить новое задание. Нужно создать карту ума или кластер слов-понятий, связанных с темами, на которые общаются современные подростки.

Совместными усилиями мы создадим тематические словарики на темы:
  • Интернет,
  • компьютер,
  • увлечения молодежи,
  • современное искусство,
  • кино,
  • популярные виды спорта,
  • музыка,
  • книги,
  • ну и, конечно, учеба.

Словари вы можете создать с помощью веб-сервисов:


Образец такой карты ума можно увидеть здесь.

Срок выполнения задания до 6 октября.

Критерии оценивания:
Объем словаря -7б
Структура и логичность- 3б

Kommentaare ei ole: