pühapäev, 30. november 2008

Daria ja Annapühapäev, 23. november 2008

laupäev, 22. november 2008

teisipäev, 18. november 2008

Küsimustiku tulemused. Результаты анкетирования


Teeme nüüd küsimustiku kokkuvõte.

TLVLi õpilaste ja õpetajate arvamused:

Чему мы научились? • Я научилась работать в блоге.
 • Я научилась составлять кластеры в компьютере.
 • Расширился мой методический инструментарий
 • Мой учительский профессионализм увеличился
 • Мы научились быстро находить общий язык со сверстниками на неродном нам языке.
 • Я научилась работать в группе, когда люди в группе говрят на разных языках.Это с одной стороны тяжело, с другой- интересно.
 • Я считаю, что прежде всего мы научились общению с людьми, родной язык которых - эстонский.
 • Мы научились выражать и объяснять свои мысли посредствам рисунков, дополнительных языков (в данном случае английский), жестов.
 • Для меня этот проект- хорошая практика эстонского языка, и причем всех его составляющих: мы слушали эстонсую речь и переводили её, мы проводили экскурсию на эстонском и русском языках, мы старались писать ответы на все задания по-эстонски.
 • Находить общий язык, как-то объясняться, понимать друг друга, и решать общие задачи с другими людьми независимо от их национальности, родного языка, взглядов и прочих различий.
 • Терпимости.
 • общаться и работать в ситуации многоязычия;
  готовиться к встрече гостей и принимать их;
  рассказывать о своей школе;
 • Я расширила свои умения проводить интеграционные проекты, обогатился мой методический инструментарий
 • Я научилась понимать то, что говорят эстонские дети. Неважно, сколько ошибок она допускают. Главное, что мы разговариваем на языках, которые понимаем вместе.

Mida me õppisime?

TIKi õpilaste ja õpetajate arvamused:

 • loomulikult vene keeles uusi sõnu ja väljendeid ning ka üldiselt teineteist tundma
 • Õppisime paremini suhtlema teist keelt kõnelevate inimestega ja õppisime uusi sõnu.
 • Õppisime suhtlemist vene keeles (TLVL õpilased eesti keeles) inimestega, kelle jaoks see on kodune keel.
 • Isegi, kui me seda väga hästi ei oska, siis praktiseerisime seda ja püüdsime ühist keelt leida.
 • saime teada et tlvl-is on väga toredad ja külalislahked õpilased ja õpetajad! see oli väga tore kogemus!
 • õppisime suhtlema teisest kultuurist ja rahvusest inimestega.
 • Me õppisime suhtlema paremini inimestega, kes ei jaga sama emakeelt, õppisime uusi sõnu, mina sain teada palju uut Puškini kohta jne.
 • Me õppisime juurde palju huvitavad TLVL kohta.
 • Väga hariv oli ka suhelda ning koos töötada selle kooli õpilastega.
 • Tundma teise kodukeelega õpilasi, kellega muidu võib-olla kokku ei puutuks ja kes väga toredateks osutusid:). Vene- ja eestikeelse kooli erinevusi.
  suhtlemist
 • Я получила большое удовольствие, видя, как мои ученики с большим интересом и удовольствием говорят по-русски. Я надеюсь, этот интерес будет иметь продолжение. научилась общаться с сверстниками другой национальности Не важно, на каком языке мы говорим, мы всё равно можем быть хорошими друзьми!

kolmapäev, 5. november 2008

Ülesanne 7. Koomiksite koostamine. Создание комиксов

На этот раз наше задание будет состоять в создании веселых тематических диалогов с помощью комиксов.
Напиши маленький сценарий комиксов, который состоит из трех, шести, или девяти "серий".
Для создания комиксов используем веб-сервис www.toondoo.com.
или http://www.comeeko.com/ps/home
Для начала зарегистрируйся в этой среде, после чего зайди туда со своей учетной записью и приступай к созданию комиксов.
Темы комиксов можно выбрать любые:
 • Спорт,
 • Школа,
 • Дом,
 • Семья,
 • Увлечения,
 • Компьютер и т.д.
Важно!
В диалогах должно быть два-три персонажа, которые "произносят" свои реплики по теме вашего комикса. С помощью инструментов toondoo можно научить "говорить" как готовых персонажей, так и создать свои собственные.

После того, как комикс готов, опубликуй его на нашем блоге!

Критерии оценивания:

 • Объем диалогов - 2б,
 • Использование тематической лексики - 3б,
 • Соответствие теме - 2б,
 • Креативность - 3б.

Удачи!


Veebipõhine koomiksite koostamise programm www.toondoo.com

Meie uus ülesanne koosneb lõbusate temaatiliste dialoogide koostamisest koomiksite abil.
 1. Kirjuta lühike koomiks, mis koosneb kolmest,kuuest või üheksast "seeriast".
 2. Trüki aadressireale internetiaadress http://www.toondoo.com
 3. Registreerimiseks klõpsa tekstil REGISTER
 4. Logi oma andmetega kontosse sisse
 5. Koomiksite koostamiseks kasuta eestikeelset juhendit (koostanud: Tuuli Koitjärv)
 6. Pange loodud koomiksi Html kood minu ajaveebi

Koomiksite teemad on järgmised:
 • Sport
 • Kool
 • Kodu
 • Perekond
 • Harrastused
 • Arvuti j.n.e

Tähtis!

Dialoogides peab osalema kaks-kolm vestluskaaslast, kes kommenteerivad teie koomiksit repliikide abil.
Võib kasutada programmis olevat osavõtjat või luua oma.

Hindamiskriteeriumid:
 • Dialoogide maht - 2palli
 • Temaatilise sõnavara kasutamine - 3palli
 • Teemale vastavus - 2palli
 • Kreatiivsus - 3palli
Edu Teile!